Vizyonumuz / Misyonumuz

MİSYON
1987 yılında kurulan Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED ülkesine ve milletine faydalı, inançlı ve geçmişinden aldığı birikimiyle geleceğe yön veren mezunlarının, bir bütün halinde hareket etmeleri için meydana gelmiş bir STK’dır. Mezunlarımız için spor, sanat ve sosyal medyanın da olduğu her türlü hizmeti vermek ve ileride mezunumuz olacak sevgili öğrencilerimizin, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda gelişmeleri, donanımlı hale gelmeleri için adalet ve merhamet şiarıyla hizmet vermektedir.


VİZYON
KİHMED olarak başta Kocaeli’nin tamamındaki okullarımızda okuyan öğrencilerimizin, beşeri bilimlerin yanında dini bilimleri de özümseyerek tüm insanlığa faydalı nesiller olmasını, Kocaeli’deki tüm kurum, kuruluş, STK ve kamuoyu ile işbirliği geliştirerek önce Kocaeli’de ve tüm Türkiye’de çalışmaları ile örnek olacak ve takdir görecek faaliyetler yapmak ve her alanla iyi yetişmiş nesiller ortaya çıkarmaktır.