Tarihçe

İmam Hatip Liselerinin ilk nüvesi; Osmanlı Devleti’nin son döneminde vaiz yetiştirmek amacıyla 1912 yılında açılan Medresetü’l-Vaizin ile imam ve hatip yetiştirmek üzere 1913’te açılan Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba’dır. Bu iki medrese 1919’da Medresetü’l-İrşad adıyla birleştirildi.
Bundan iki yıl sonra, 8 Mayıs 1921’de Medâris-i İlmiye Nizamnamesi, yani "Bilim Medreseleri Kanunnamesi” çıktı. Bu nizamname, İmam Hatip Liselerinin ilk prototipi olarak kabul edilebilecek olan okulların müfredatını, bugünkü imam hatip okullarının müfredatına benzer bir şekilde düzenlemişti.TBMM tarafından açılarak sayıları 465´i bulan ve hem fen bilimleri hem de dini bilimlerin bir arada verildiği bu ilk Cumhuriyet okulları, 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra kapatıldı. Yeni kanunla birlikte ilk kez “imam hatip” ismi de kullanılmaya başladı. Yeni kanun din adamı yetiştirmek üzere “İmam Hatip Mektepleri” açılmasını öngörüyordu. Ancak kapatılan yüzlerce medrese karşılığında sadece 29 yerde İmam Hatip Mektebi açıldı. Bu sayı ise her yıl biraz daha azalarak 1932’de İmam Hatip Mektepleri tamamen kapatıldı.
Okullar, 1949 yılında tekrar açıldığında adı İmam Hatip Kursları’ydı. Demokrat Parti iktidarı sonrasında Celaleddin ÖKTEN hocanın projesini hazırlayıp hükümete kabul ettirdiği imam hatip okulları ise 1951 yılında yeniden açıldı. İlk kurulan okul İstanbul İmam Hatip Lisesi olurken, onu 6 okul daha takip etti. Aynı yıl, İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Isparta, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta ilk imam hatip okulları açıldı. Kocaeli’nin ilk okulu da 1967 yılında 527 öğrencisiyle İzmit İmam Hatip Okulu adıyla açıldı.
50 yılı aşan tarihi ile Türkiye’nin en büyük imam hatip liselerinden biri olan İzmit İmam Hatip Lisesi’nin bünyesinden çıkan ve on binlerce mezununun destek verdiği derneğimiz, İzmit İmam Hatip Lisesi mezunları adıyla 1987 yılında kuruldu. 33 yılı aşan geçmişi ile çok önemli hizmetlere imza atan şimdiki adıyla Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) bugün Kocaeli’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olup insanlığın huzuru, inançlı bir nesil yetişmesine ve ülkemizin kalkınmasına hizmet etme şuuru ile hareket etmektedir. 

 

2014 yılında Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü’nü kurarak, okullarımızda okuyan öğrencilerimizin sporla birlikte kişisel gelişimleri için birçok faaliyet göstermekteyiz. Yine 2014 yılından itibaren çilingir adında bir dergi çıkararak bu alanda da yerel ve ulusal alanda sözümüzü söylediğimiz faaliyet içerisinde bulunmaktayız.

İmam Hatip Liselerinden ülkesine faydalı, aslını ve neslini bilen donanımlı gençlerin yetişmesi ve varlık sebebimiz mezunlarımıza hizmet etme gayreti ile okul aile birliklerimiz, yaptırma ve yaşatma derneklerimiz ilçelerimizde faaliyet gösteren derneklerimiz ve okul yönetimlerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Derneğimizin kurucuları; Ahmet SEYMEN, Mehmet Hamdi NAM, Recep ASLAN, Yusuf BAHÇECİ (Merhum), Ahmet PAY, Osman Sabri KESKİN, Ali Ersin SARAÇOĞLU’nu, eski başkanlarımız Ahmet SEYMEN, Mahmut EMEKLİ, Bahattin KALYONCU, Salih ERKAN, Salim TEKOĞUL, Zafer SEVİL ve Sabahattin YAMAK’a yaptıkları hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.
 
 
KİHMED Yönetim Kurulu