İmam Hatip – Öğrenci Buluşmaları.

İMAM HATİPLİLERE CAMİ VE KUR’AN KURSU DESTEKLİ EĞİTİM VE ETKİNLİK PROGRAMLARI

 1-AMAÇ:  Bu program İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liselerinde eğitim gören öğrencilerin, camilerde görev yapan imamlar ile kız Kur’an kurslarında görev yapa öğretmenlerin bir araya gelerek bir plan dahilin de adı geçen öğrencileri tarihi, dini, ahlaki, mesleki ve sosyal yönlerden takviyeler yaparak onları mesleğe ve hayata hazırlamada yardımcı olmak ve bu öğrencilere İslam şuuru ile İmam Hatiplilik aidiyetini kazandırmak özelliklede namaz alışkanlığını kazandırmaktır.

2- GÖREVLİ KİŞİLER:

Cami imamları (kız Kur’an kurslarında Kur’an kursu öğretmeni)

(varsa) Mahallede mukim İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenleri

Cami veya Kur’an kursu derneğinden uygun görülen bir temsilci

(varsa) Mahallede mukim ortaokul ve liselerde görevli veya emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri

(varsa) Mahallede mukim diğer İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat mezunu kişiler

Bu programda görev alan kişilerin gönüllü ve duyarlı olmalarına dikkat edilmektedir. Aynı zamanda bu kişilerin – programın başarılı olabilmesi için – dini ve ahlaki hassasiyetleri yerinde, yeterli, bilgili, sabırlı hoş görülü ve fedakar olmalarına özen gösterilmektedir.

3-PROGRAMIN UYGULANMASI:

Mahallede bulunan kendileri ile ilgileneceğimiz İmam Hatip Ortaokulu ve İHL. Öğrencilerinden erkek olanları mümkün olan en kısa zamanda camide veya caminin uygun bir bölümünde; kız öğrencileri de kız Kur’an kursunda toplantıya çağırarak onlarla tanışılmaktadır ve mümkünse bu tanışmalar ikramlı olmaktadır. Bu toplantı da Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) koordinatörlüğünde bu programda görev alan kişilerce yürütülecek programların amacı ve işleyişi açıklanmaktadır.

Bu programlarda haftalık dersler olarak K. Kerim, ilmihal, siyer-ahlak dersler verilerek erkek öğrencilere camide müezzinlik, imamlık konularında uygulamalar yaptırılmaktadır. Kız öğrencilere de kurslarda yine yukarda adı geçen dersler verilmektedir.

4-SOSYAL ETKİNLİKLER:

İmam Hatipli öğrencilere görevliler yukarıda adı geçen derslere ilave olarak imkanlar ölçüsünde sosyal etkinliklerde yaptırılmaktadır. Bu etkinlikler mekan ve ekonomik imkanlar çerçevesinde çeşitlendirilebilmektedir.

 

ERKEK ÖĞRENCİLER İLE YAPILAN ETKİNLİKLER:

 1. Çay sohbetleri
 2. Futbol, voleybol, mas tenisi ve benzeri sporlar ile satranç oyunları
 3. Kitap okuma saatleri ve video seyretmeleri
 4. Geziler

 

KIZ ÖĞRENCİLER İLE YAPILAN ETKİNLİKLER:

 1. Çay sohbetleri
 2. Kitap okumalar
 3. Geziler ve video seyretmeleri
 4. Şehrimizde kız öğrencilerimize yönelik yapılması tasarlanan bazı belli mekânlar da etkinlikler olabilmektedir. Bu etkinlikler yeri geldiğinde yapıldıkça İzmit Merkez İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında eğitim gören kız öğrencilerimiz okul idareleri ile anlaşarak bu gibi programlara katılmaları temin edilebilmektedir.

 

 

KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN TASARLANAN ETKİNLİKLER:

 1. Rabia Hatun Kız Kur’an Kursunda tiyatro
 2. Uluslararası Gençlik Merkezindeki programlar
 3. Muharrem ayı içerisinde kız Kur’an kursu öğretmenleri ile İmam Hatip Liselerinde ki bayan öğretmenler tarafından uygun görülen mekânlarda düzenlenebilecek AŞURE PROGRAMLARI
 4. Müftülülükler tarafından hanımlara yönelik düzenlenecek programlar.

 

5- YARIŞMALAR VE ÖDÜLLENDİRME:

Dönem sonlarında programa katılan (camiler veya kurslar arası öğrenciler) öğrenciler arasında yarışmalar tertip edilerek bu yarışmalarda derece alan öğrencilere cami veya kurs derneği ile KİHMED tarafından uygun hediyeler verilmektedir.

 

7- ÖRNEK PROGRAM:

GÜNLER/SAATLER 9.00 – 9.40 9.40-10.00

 

10.00-10.40 10.40-11.00 11.00-11.40
     CUMARTESİ  K.KERİM  TENEFÜS  SİYER-AHLAK TENEFÜS  İLMİHAL VEYA UYGULAMA
 PAZAR  ÇAY SOHBETİ  SOSAYAL ETKİNLİKLER

 

 

Katılım İçin Aşağıdaki Formu Doldurup Ulaştırınız.

İmam – Öğrenci Buluşması Başvuru Formu

İrtibat:

Şener MERAL/05053748817

Ramazan DOĞAN

05352510220

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org