KARDEŞLİĞİMİZ HEP YAŞAYACAK

KARDEŞLİĞİMİZ HEP YAŞAYACAK

Aziz milletimiz, tarihi boyunca mazlumların hamisi olmuş, zor durumda kalanların yardımına koşmuştur. Gerek devletin gerekse milletin tek tek fertlerinin imkânlarını; din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı yapmadan muhtaçlar için seferber etmiştir. Gün gelmiş denizaşırı bir ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkmış, gün olmuş kapısını çalan kim varsa, evi ile beraber yüreğini de açmıştır. Milletimiz, bu kadirşinaslığı ve alicenaplığı ile ün salmıştır.

Böyle kıymetli bir tarihi mirasa ve yüce bir ahlaka sahip olan halkımız, yanıbaşında yaşanan zulme ve yardıma muhtaç milyonlarca kişiye de duyarsız kalmamıştır. Suriye’de yaşanan sürecin başından itibaren ülkemize sığınan kardeşlerimize kol kanat germiş ve onları misafiri olarak görmüştür. Dünyanın müreffeh devletleri Suriyeli aç ve çaresizlere karşı kör ve sağır iken; milletimiz, kimi zaman evini kimi zaman ekmeğini muhacir kardeşleriyle paylaşmıştır.

Arkasında virane olmuş bir vatan, ocaksız kalmış nice yurt bırakarak canını kurtarmak için bizlere sığınmış kardeşlerimize olan ilgi ve alakamız, kardeşlik bağlarımızın kuvvetlenmesinden rahatsız olanları telaşlandırmış olabilir. Zira son zamanlarda gerek görsel ve yazılı medyada, gerekse sosyal medya hesaplarında yayınlanan bazı haber ve yorumlar kardeşlerimize karşı halkımızda var olan merhamet ve kardeşlik duygularını tahrip etmeye yönelik bir dil içermektedir. Bireysel olumsuzluklardan hareketle yapılan ve kastı aşan haber ve yorumlarla, milyonlarca insan suçlanma ve dışlanma durumunda kalmaktadır.

Oluşturulmaya çalışılan bu olumsuz algı tuzaklarını boşa çıkaracak yegâne ve en güçlü merci hiç kuşkusuz milletimizin sahip olduğu en değerli hazinesi olan hikmeti ve ferasetidir. Darda kalmışa, zulme uğramışa yardım ve merhamet konusunda dünyanın geri kalanının gıpta ederek ve kıskanarak baktığı milletimizin, kendisine sığınan kardeşlerini bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da evinin misafiri olarak görmeye devam edeceğinden şüphemiz yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

KİHMED YÖNETİM KURULU

ÖNDER

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org