Basın Açıklamamız

KİHMED DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizin içinde bulunduğu en zor zamanlardan biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde, insanımıza manevi cesaret vererek, minarelerden yükselen ezan ve salalarla, darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynayan, genç, yaşlı demeden ülke sathında insanlarımızı camiiler de buluşturmuş, son yıllarda ülkemizin, mazlum ve gönül coğrafyalarımıza din hizmetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk çalışmalarının ulaştırılmasında büyük başarı elde etmiş, Diyanet İşleri Başkanlığımız aleyhine son birkaç gündür bazı yayın organları ve sosyal medyada kirli bir propaganda faaliyeti yürütüldüğünü hayret ve ibretle görmekteyiz.
Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden sorumsuzca yürütülen, hiçbir somut bilgi, belgeye dayandırılmadan, Diyanet Teşkilatını FETÖ Terör Örgütü ile ilintilendirmek akla ziyan bir davranıştır. Bu propagandayı yapanlar 15 Temmuz günü okutulan salaların öcünü almaya çalışanlara bilerek yada bilmeyerek hizmet ettiklerini, hatırlatmak istiyoruz. Milletimizin ortak değerlerinden olan Diyanet İşleri Başkanlığının itibarını zedelemeye çalışanlar bu toplumun vicdanını yaralamıştır. İnsaf ve akıl sınırlarını zorlayan bu ithamlar dünyayı sömüren ve bu düzenini sürdürmek isteyen başta Amerika, Siyonist İsrail olmak üzere iç ve dış mihrakları sevindirmiş, yıllarca İslam’ın bayraktarlığını yapmış bu necip milletin evlatlarını ve gözü, kulağı bu topraklarda olan mazlumları üzmüştür.
Bu güne kadar sayısız güzel hizmetlere imza atmış olan Diyanet İşleri Başkanlığını art niyetli fikirlere, kirli düşüncelere teslim edilmesine bu toplum iradesi rıza göstermeyecektir.
Birilerinin 15 Temmuz da yarım bıraktıkları işi farklı stratejiler ile tamamlamak istedikleri aşikardır. En büyük sermayesi birbirlerine “Emin” gözüyle bakıp nice zorlukları aşan bu toplumu “Paranoyak” hale getirip direniş ruhunu köreltmek olduğunun bilincindeyiz.
15 Temmuz’da asker kılığına girenler bu ülkeye, insanının canına nasıl kastetmişlerse, 15 Temmuz’dan sonra farklı kisvelere bürünmüşlerin yaptığı bu tür saldırı ve toplumun birbirine olan güven duygusunu zedeleyecek algı operasyonları darbe severlerin yaptıklarından farklı bir iş değildir. Yanan fitne ateşine odun taşıyan, çığırından çıkarılmak istenen, sulandırılmaya çalışılan bir FETÖ yaftasıyla, bu toplumun ortak değeri olan kişi ve kurumların bu kadar kolayca, pervasızca itham edilmesini bu millet asla unutmayacaktır.
Ayrıca çözümü sadece kendilerinin mensup olduğu topluluklarda görüp, toplumun tamamını kuşatmayan, derdi Ümmetin tamamı ve yedi milyar insanlık aleminin iyiliği olmayanların, bugün uğradıkları hüsranın aynı akıbeti, bundan sonra aynı harekete tevessül edecek düşünce yapılarını da bekliyor olacaktır.
Yaşanan bu kadar acı ve sıkıntıdan sonra, çözümün birbirimize olan güven duygusunu her zamankinden daha fazla güçlendirmek, saflarımızı daha da sıklaştırmak, bu toplumu yüz yıllarca ayakta tutan “hüsnü zan ” ile birbirine bakmaya devam etmek olduğunu biliyoruz. Toplumun bütün kesimlerini aslı astarı olmayan dedikodulara kulak tıkamaya, aklı selimle düşünmeye, sorumluluğumuzun bilincinde hareket etmeye, yanan ve alevlendirilmek istenen fitne ateşini bir ve beraberlik içerisinde söndürmeye gayret etmemiz gerektiğini, anın şahitliği vazifemizi üstlenerek hatırlatıyoruz.

KOCAELİ İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org