Kamuoyuna Duyuru

Yaşanan son süreç ve İmam Hatip Okullarına kayıtlarda yaşanan sorunlar ile ilgili, Kocaeli Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Üyesi M. Akif YILMAZ, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, İmam Hatipliler Kocaeli Koordinatörü Mesut BARIŞ, KİHMED Başkanı Sabahattin YAMAK ve KİHMED Başkan Vekili Ali BİLGİ bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler. Toplantı sonrası şu açıklamalar yapıldı:

KAMUOYUNA DUYURU !!

15 Temmuz gecesi yaşanan meşum darbe girişimi Türkiye’de tartışılmaz addedilen birçok konuyu masaya yatırmamıza kapı araladığı gibi toplumsal zeminimizi oluşturan cemaat yapılanmalarının sosyolojisi üzerine de düşünmemize çok yönlü olanaklar sağlamıştır.

Bu darbe girişimi vesilesi ile temel ilkesi gizlilik olan mesiyanik bir zihniyetin öne sürdüğü kayıtsız şartsız mutlak itaat boyunduruğu ile bir neslin nasıl mankurtlaştırıldığına şahit olduk. Tarihe baktığımızda İslam harcı ile karılan toplumumuzda her daim cemaat yapılanmalarının olduğunu görmekteyiz. Bu tür yapılanmaların birtakım sapkınlıklar elinde istismar aracına dönüştürülmüş olması elbette ki Kuran ve Sünnet üzere açık ve sahih olarak varlığını sürdüren yapılanmalara halel getirecek değildir.

15 Temmuz gecesi yaşananlar vatanına, milletine, din ve devletine gönülden bağlı, hakkı ve hakikati her şeyin üstünde tutan bir neslin tankla tüfekle durdurulamayacağının bir kanıtı olarak bütün dünyaya ilan edilmiştir. Din ve diyanetine gönülden bağlı nesillerin özellikle askeri kurumlara alınmasına engel olan çarpıklık, daha büyük bir çarpıklığa yol açmış ve karanlık mahfillerin piyonlarının gizli saklı hile ve sahtekârlıklarla bu kurumlara sızmasına neden olmuştur. Bu vesile ile milletin bağrından çıkan İmam Hatip Liselerinin kıymeti bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır.

Bugün İmam Hatip Liselerine yönelik olağanüstü rağbetin temel nedenini öne çıkan bu kıymette aramak gerekir. Son yıllarda ilimizde İmam Hatip okullarına kayıt yaptırmak isteyen ciddi bir öğrenci talebi ile karşı karşıyayız. Şuan ilimizde İmam Hatip okullarına gösterilen bu olağanüstü rağbet vesilesi ile velilerimizden kontenjan sınırlaması konusunda şikâyetler almaktayız. İlimizdeki İmam Hatip okullarının yetersizliği nedeni ile kayıt yaptıramayan birçok velimizin çocuklarını diğer okullara yönlendirdiği konusunda haberler almaktayız. Kamuoyu bilmelidir ki bu sorunun çözümüne yönelik gerekli çalışmaları büyük bir hız ve titizlikle yürütüyoruz. KİHMED öncülüğünde yeni eğitim öğretim yılına yetiştirebilmek maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Eğitim Komisyon Üyesi Milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte bu sorunun çözümüne yönelik aktif bir çalışma içindeyiz. Hiçbir öğrencimizin sınırlı kontenjan ve okul yetersizliği nedeni ile dışarıda kalmasına gönlümüz razı olamaz. Gayretlerimiz bu mağduriyetlerin giderilmesine yöneliktir. Bu süreçte velilerimizin müsterih olmalarını ve süreci sabırla takip etmelerini istiyoruz.

KİHMED Yönetim Kurulu Başkanı

Sabahattin Yamak

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org