Mısır’daki Kardeşlerimize Destek Açıklamamız

ÖNDER (İmam Hatip Okulları Mezunlar ve Mensupları Derneği) ve KİHMED Mısır’ da haksız yere idama mahkum edilen Muhammed Mursi ve arkadaşları için tüm Türkiye’deki mezun dernekleri ile eş zamanlı tek yürek bir eylem gerçekleştirdi.

Eylemde Mısır yönetimini uyaran ÖNDER, KİHMED ve Mezunlar Dernekleri idam kararını kınadı.

KİHMED olarak Kocaeli de tüm camiamızı temsilen, eyleme destek veren STK temsilcileri ve gönüldaşlarımızla birlikte, İzmit İstiklal Caddesi Merkez Postanesi önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması sonrası Mısır’daki Cumhurbaşkanlık Sarayına, Adalet Bakanlığına ve Ezher Üniversitesine, Mursi ve arkadaşlarının uğradığı haksızlıkları, idamların uygulanmasıyla Mısır’da yeni bir kargaşa ve çatışma döneminin başlayacağı uyarısını dile getiren mektuplar gönderildi.

Davamızın takipçisi olarak bu idam kararlarına ve darbeci yönetime karşı adımlar atmaya devam edeceğiz.

KİHMED YÖNETİM KURULU.

 

Basın Açıklamamız.

Bizler, Türkiye Müslümanları için çok önemli bir ilim ve irfan ocağı olan İmam-Hatip

Okullarının mezunları ve mensupları olarak Muhammed  Mursi ve arkadaşları için verilen

idam kararları karşısında büyük bir üzüntü ve endişe içerisindeyiz. Bu kararların hukuksuz

olduğunu ve  adaletin bir an önce tecelli etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sizin; El-Ezher gibi

kadim bir ilim merkezine ev sahipliği yapan, hala fikir dünyamızı besleyen büyük

mütefekkirler yetiştirmiş  Mısır’ın idarecisi olarak, bir zamanlar ülkenizde misafir ettiğiniz

Mustafa Sabri Efendilerin, Mehmet Akiflerin mirasçısı biz ilim yolcularının sözlerini dikkate

alacağınızı ümit ediyoruz.

Bildirmek isteriz ki Mursi ve arkadaşlarının uğradığı haksızlık ve zulüm Türkiye gençliği

tarafından büyük tepkiyle karşılanmakta, vicdanlarda derin yaralar açmaktadır. Mısır halkının

önemli bir kısmının seçimlerde desteklediği bu insanların geleceği, artık bütün

Müslümanlarla birlikte bizim de meselemiz ve gündemimiz haline gelmiştir. Onlar hakkında

verilecek adaletsiz bir karar, her birimizin yüreğinde hak ettiği yankıyı bulacak ve asla

unutulmayacaktır.

İnsanlık tarihi göstermiştir ki halklarının iradesini hiçe sayarak zorbalığa başvuran

İdareciler, asla umdukları sonuca ulaşamamışlar ve hüsrana uğramışlardır. Bugün kazanmış

gibi görünebilirsiniz ama Allah’ın da bir hesabı vardır ve bu hesabın sizi nerede ve nasıl

yakalayacağını asla bilemezsiniz. Eğer Musa’nın kıssasından ibret almazsanız Firavun ‘un

akıbetine uğramaktan nasıl kurtulacaksınız? Bugün şerde birleştiğiniz, kirli ittifaklar içine

girdiğiniz dostlarınız,  sizi Allah’ın azabından da koruyabilecekler mi?

Ne yazık! Mısır’ın tarihine, Müslüman kimliğine, ümmetin gönlünde taht kurmuş fikir

ve cihat önderlerinin davasına sadık kalmak yerine İslam beldelerini kan gölüne çeviren sinsi

düşmanların yanında saf tutmanız Müslümanların hafızasına bir ibret vesikası olarak

kazınacaktır.   Biliniz ki Mısır’ın öz evlatları olan İhvan-ı Müslimin mensuplarını sindirme

politikanızdan vazgeçmezseniz nefret ve lanetle anılan zalimlerden biri olarak tarihe

geçeceksiniz.

Ayrıca görmelisiniz ki verilen idam kararlarının uygulanması Mısır’da yeni bir kargaşa

ve çatışma döneminin başlamasına sebep olacağı gibi, nesiller boyu etkisini sürdürecek

düşmanlıkların tohumunu atacaktır. Halkınızın ve bütün  Müslümanların beklentisi, Mursi ve

diğer İhvan-ı Müslimin mensupları hakkındaki idam kararının kaldırılmasını ve onlara

özgürlüklerinin iade edilmesini sağlamanızdır.

Bizler verilecek kararda, Mısır’ın kaderiyle oynayan yabancı güçlerin değil, Mısır

halkının öz iradesinin belirleyici olmasını bekliyoruz. Unutmayınız ki alacağınız kararla dünya

kamuoyu tarafından ya zorba bir diktatör, ya da halkının sesine kulak vererek adaletin

tecellisi için sorumlu davranan basiret ve insaf sahibi bir idareci olarak tanınacak ve

anılacaksınız. Bizler, Türkiye’nin ümmet sevdalısı gençleri olarak, sorumluluğumuz gereği sizi

adalete, hakka ve insafa davet ediyoruz. İnanıyoruz ki bir gün devran dönecek, bu zulüm

Çarkı kırılacak ve hak yerini bulacaktır. Allah’ın vaadinin gerçekleştiği o gün, bizler

mazlumlarla el ele,  zalimlerin acı sonuna şahit olacağız.

Ve simdi, çağları aşan bir idrakin inanmış sesiyle diyoruz ki: Hüküm Allah’ındır!

 

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org