50. Yıl Ödüllü Logo Yarışması

KİHMED, İmam-Hatip camiasının en saygın kurumlarından biri olan İzmit İmam Hatip Lisesi’nin 50. yılına özel ödüllü logo yarışması düzenliyor.

Merhum Mahmud Celalettin ÖKTEN hoca derki; “Asrın ihtiyaçlarını müdrik, Doğu’yu ve Batı’yı bilen münevver, aydın desinler diye dinden taviz vermeyen, dindar desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik…”

 

            İmam hatip okulları, hem mesleki eğitim veren hem de öğrencileri yükseköğretime hazırlayan kurumlar olup öğrencilerine hem dini hem de dünyayı öğretmektedir. Bu yönüyle, dini duyarlılığı elden bırakmayarak dünya hayatını başarmak, hem hakikate en uygun olanı hem de en temel insan hakkını insanlara sunma özelliğine sahiptir. İnsanımız, bu özelliklerinden dolayı imam hatip okullarını tercih ve tahkim etmiştir. Bu irfan, bizim geleneksel kültür dokumuzda vardır. Halkımızın imam hatip ortaokullarına ve liselerine teveccüh göstermesinin nedeni, sadece çocuklarını imam ya da hatip olarak yetiştirme arzusuyla açıklanamaz. Halk, çocuklarını bu okullara gönderirken, onların İslâm’ı; Kur’an-ı Kerim’den ve kadim İslâmî eserlerden öğrenmelerini murat ediyor. Böylelikle, dini ana kaynaklarından öğrenen çocuklarımız ve gençlerimiz, başkalarının kendilerine öğretmeyi ve yaşatmayı amaç edindikleri din yerine Muhammedî İslâm’ı öğrenme ve yaşama imkânına sahip olacaklardır. “Allah indinde din İslâm’dır” ayetinde buyrulan İslâm’ın öğrenilmesi ve yaşanılmasıdır halkın arzu ettiği. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı eğitim aldıkları model, imam hatip okullarına yönelik teveccühü artıran başka bir nedendir.

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği olarak, 1967 yılında 527 öğrencisi ile İmam-Hatip Okulu Orta kısmı ile eğitim ve öğretime açılan İzmit İmam Hatip Okulunun 50. yılına özel olarak okulu yansıtan, İmam Hatip Ruhuyla özdeşleşecek, okulun tarihsel, sosyolojik, fiziksel yapısıyla ilişki kuracak, İslami değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özel bir logonun tasarlanması amacıyla düzenlediğimiz yarışmamıza katılımlarınızı bekliyoruz.

Katılım Koşulları:

 1) Yarışmaya, İmam Hatip Orta Okulları, İmam Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan veya bu okullardan mezun olan kişiler katılabilir.

2) Her katılımcı, en fazla 2 adet tasarımla yarışmaya katılabilir.

3) Yarışma katılımcılarının tasarımları özgün olup, daha önce yarışmalara katılmamış başka hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamalıdır.

4) Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek, bu durumda Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’ nin yeni bir logo seçme isteği peşinen kabul edilecektir.

5) Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışma katılımcısı, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği İzmit İmam Hatip Okulları 50. Yıl Özel Logo Tasarım Yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir.

6) Yarışma katılımcısı tasarımının, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’nin ihtiyacını karşılamaması durumunda, Seçici Kurul ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma tekrarlanabilir.

7) Düzenleyici Kurul, Raportör, Seçici Kurul’un birinci derece yakınları ile yarışmayı düzenleyen organizasyon kuruluşunun personeli ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

8) Yarışma katılımcısı, tasarımlarının üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunduramaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.

9) Yarışma katılımcısı yarışmaya başvuru yaptıktan sonra, sistem otomatik olarak bir Katılımcı Numarası tanımlayacaktır. Bu yarışma katılımcısının Katılımcı Numarası anlamına gelmektedir. Katılımcı, tanımlı numarasını yarışma sonuçları, web adresi üzerinden açıklanıncaya kadar kaybetmemelidir. Sistemsel eşleştirme sebebiyle elektronik başvuru formundaki Adı, Soyadı, vatandaşlık numarası, cep telefonu numarası ve e-posta adresi katılımcıya ait olmalıdır.

10) Yarışma katılımcısı tasarımlarını en geç 28 Şubat 2017 Salı günü saat 24:00’e kadar basinyayin@kihmed.org mail adresine belirtilen formatlarda başvuru formu ile birlikte göndermelidir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan katılım başvuruları yarışmaya dahil edilmeyecektir.

Teknik Koşullar

 1) Yıl Özel logo tasarımı, İzmit İmam Hatip Lisesini simgeleyecek şekilde tasarlanacaktır. Şu an kullanımda bulunan logo tasarımını çağrıştıran tasarımlardan kaçınılmalıdır.

2) Yarışma katılımcısı tasarımlarında kısaltma kullanmadan, açık olarak “İzmit İmam Hatip Lisesi 50. Yıl” ibaresine yer vermelidir.

3) Seçilen logo tasarımı, kurumsal kimlik çalışmasının bir parçası olarak, İzmit İmam Hatip Lisesini ve Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneğini temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri (bez bayrak, flama, pirinç plaket) kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, kart, zarf, afiş, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntılarının kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılacak şekilde hazırlanması

4) Seçici Kurul, yarışma katılımcısının tasarımlarının özgünlüğü ve yaratıcılığının yanı sıra İzmit İmam Hatip Okulunun 50. yılına özel olarak okulu yansıtan, İmam Hatip Ruhuyla özdeşleşecek, okulun tarihsel, sosyolojik, fiziksel yapısıyla ilişki kuracak, İslami değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte, akılda kalıcı ve şimdiki durumunu dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.

5) Yarışmaya gönderilecek tasarımların vektörel tabanlı çizim programlarında hazırlanması gerekmektedir.

6) Her bir logo tasarım çalışması, A4 kağıda çalışma alanının üst orta kısımda, en uzun kenarı 15cm. yi geçmeyecek şekilde (150 x150 mm) alanda renkli olarak yerleştirilecektir. Ayrıca A4 kağıdın alt bölümünde logo tasarımının %20’ye küçültülmüş (30 x30 mm) siyah beyaz örneği bulunacaktır.

7) Logo tasarımları, A4 kağıdına yerleştirilmeden önce tasarımda yer alan yazı karakterleri convert edilmelidir.

8) Yarışmaya basinyayin@kihmed.org mail adresi üzerinden elektronik başvuru ile katılım sağlanacaktır. Her bir tasarım çalışması 300 dpi CMYK; JPG ve PDF adlı iki formatta yüklenmelidir. Yüklemeler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: calisma1.jpg, calisma1.pdf, calisma2.jpg, calisma2.pdf, calisma3.jpg, calisma3.pdf

YARIŞMA KATILIM FORMUNU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYIN.

YARIŞMA TEKNİK ŞARTNAMESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

Ödüller: 

Birincilik Ödülü         : Reşat Altın

50. Yıl Özel Ödülü     : Çeyrek Altın

Son Başvuru Tarihi:  28 Şubat 2017

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 02-03 Mart 2017

Sonuç İlan Tarihi: 06 Mart 2017

Logo Telif ve Kullanım Hakları 

Yarışmada ödül alan logo tasarımlarının telif ve yayın hakları, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’ne ait olacaktır. Bu tasarımlar, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği tarafından her türlü görsel-yazılı iletişim araçlarında kullanılacaktır.

Yarışmaya gönderilen tüm tasarımlar, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği tarafından yarışma ile ilgili etkinliklerde, kurum ve yarışma web sayfasında, kurum yayın organlarında, kataloglarda ve kuruma bağlı birimlerde sergileme amacı ile kullanılabilir. Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği bu amaçla katılımcılara herhangi bir telif hakkı ödemeyecektir.

Seçici Kurul, seçilen logo tasarımları üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışma katılımcılarına ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada ödüle layık görülen tasarımcılar, ödül alan tasarımlarının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile süresiz olarak Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneğine vermiş olduğunu kabul eder. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun;14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25.maddelerinde belirtildiği şekilde, her türlü maddi manevi haklarını Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’ne devrettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bkz. www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat Metin/1.3.5846.pdf

Ödül kazanan Logo Tasarımı; Kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, kartvizit, zarf, afiş, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerinde kullanılıp çoğaltılacaktır. Yarışma katılımcısı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir. Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’nin kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma katılımcısı göndermiş olduğu tasarımların tümüyle kendisine ait olduğunu, bu tasarımlar nedeniyle üçüncü kişilerden gelen 5876 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer tüm yasalardan kaynaklanabilecek isteklerin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu, tasarıma ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hususlara ilişkin olarak Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (tasarım sahibinin kendisine rücu hakkının saklı tutulduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.

KİHMED YÖNETİM KURULU

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org