Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar

CHP Bursa milletvekili Ceyhun İrgil in TBMM’ye vermiş olduğu Soru önergesinin cevabını speküle ederek kamuoyuna yanlış aktarmasının izah edilecek bir tarafının olmadığını öncelikle vurgulamak istiyoruz.
Söz konusu önergenin cevabını nasıl yorumladı da, İmam Hatip liselerinin doluluk oranını %31 olduğunu hesapladı.?
CHP Bursa Milletvekili ya matematik bilmiyor ya hesaplamayı bilmiyor ? Bize kalırsa rakamlar ayan beyan ortada iken, yalanının er yada geç ortaya çıkacağını bildiği halde, böyle bir yanlışa tevessül etmesini sadece hesaplama bilmiyordan ziyade de, politika da, siyasette yapmayı bilmiyor olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Kendisine acizane tavsiyemiz 80’lerin, 90’ların modası geçmiş siyaset tavrını, biçimini bırakmasıdır.
Özellikle ülkemizin içinden geçtiği zor zamanları da göz önüne aldığımızda, siyasetçinin, politikacının, bürokratların her söylediği sözü tartarak biçerek konuşması gerektiği, sorumluluk sahibi insanların, toplumu karıştıracak, kutuplaştıracak, ayrıştıracak söz ve eylemlerden özellikle kaçınması gerekmektedir.
CHP Bursa milletvekilinin imam hatipler üzerinden yapmış olduğu bu dezenformasyonun ahlaki olmadığımızı belirtiyor, söz konusu bu yanlışlığı bireysel bir yanlışlık olduğu, bütün CHP ve onun mensuplarına mal etmenin doğru olmadığını belirtmek istiyoruz.
Ve bu tür eylemleri gerçekleştirenlere karşı asıl tepkileri, camialarını toplum ve kamuoyu nezninde yıpratıp, itibarsızlaştırdıkları için, kendilerinin mensubu olduğu toplulukların vermesi gerektiği kanaatindeyiz.
CHP milletvekilinin bu yanlış tavrını tekrar kınıyor, hiç kimseye faydası olmayacak boş işlerle uğraşmayı bırakıp, vatana, millete ve özelde Bursamıza katkı sunacak, değer katacak çalışmalar yapmasını kendisine tavsiye ederiz. Ülkemizin ihtiyacı olan, birlik , beraberlik içinde, toplumun tamamını kuşatacak, akıl, feraset ve basiret sahibi söz ve eylem üreten bireylerin ve siyasetçilerin olduğu güzel günlere hep beraber kavuşacağına olan inancımızı yeniliyoruz…

 

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org