KİHMED 14. GENEL KURUL MANİFESTOSU

Bakiyemiz Samimiyet Olacaktır

Makam, mevki, servet ya da elde edilen güç… tüm bunların kaderi, şu üç günlük dünya maceramızda bir şekilde sonlanmayla meşhurdur. Dünya maceramızın sonuna vardığımızda bizden geriye kalan samimiyetimizden başkası olmayacaktır. Bugünden geçmişe baktığımızda, istikametini, ikbal perestliği ile süsleyenlerin kalıcı olmadığını gösteriyor bize tarih. Varoluşlarını, kazanımlar üzerine kurgulayanların mezar taşları bile silinip gitti! Hayatlarını, inandığı değerlere vakfedip samimiyetle yürüyenler ise yapıp ettikleri her bir güzellikle kıyamete kadar cari kaldılar.

İlişkilerimiz Samimiyet Üzerine İnşa Edeceğiz

İşitmiş ve itaat etmiş bir ümmetin fertleri olarak istikametimizi bu samimiyet üzerine inşa etme zorunluluğu taşıyoruz. İmam Hatipli olmak ihlas sahibi olmaktır. Bu doğrultuda hayatın her alanına diriliş aşısı yaparcasına bir hassasiyetle dokunmak bu ihlasın gereğidir. En küçüğünden en büyük birimine kadar, her ne iş yaparsak yapalım, her ne makamda olursak olalım tek düsturumuz samimiyet olmalıdır. Allah’a ve Resulüne karşı samimi olanların; insanla, eşyayla ve tabiatla olan irtibatları da sarsılmaz bir sağlamlıkta olacağı kesindir. Ailemize, sokağımıza, okulumuza, işimize, sanatımıza, ticaretimize, siyasetimize ila ahir her şeyimize; ibadet edercesine yaklaşmadığımız her an bizim için kayıp zamandır.

İstikametimiz Ahlak ve Maneviyat

İçinde bulunduğumuz yüzyılın keşmekeşi sadece insanı hüsrana uğratmadı. Eşyayı da anlamsızlaştırdı,  tabiatın dengesini bozarak adeta kıyameti yaklaştırdı. Boğulan insanlığımız eğer bir imdat bekliyorsa bu imdadın çığlığına ancak  “teslimiyeti pazarlıksız, ihlası endişesiz, samimiyeti gösterişsiz” olanlar yetişebilir. Dürüstlük, dostluk, vefa, samimiyet, diğergâmlık, kadirşinaslık gibi kavramların içinin boşaltıldığı bir zaman diliminde bize düşen ahlak ve maneviyat çerçevesinde bu değerlere hakkını verecek bir istikamet belirlemektir.   Bu doğrultuda değil elimizle, gövdemizle taşın altına girmek zorunda olduğumuzun şuuru ve gereğini yürürlüğe sokmak kulluk vazifemizin esasını teşkil etmektedir.

İhlasla Yolumuzu Aydınlatacağız  

İstikamet azığımızı, rıza-i ilahi yolunda göstereceğimiz samimiyetle temin ettiğimiz sürece çalışmalarımızı hiçbir kuvvet sekteye uğratamayacaktır. “Bir gün mutlaka hesap vereceğini” esas meselesi yapanların ihlasıyla yolumuzu aydınlatacağız. Velilerimizle, hocalarımızla, akil adamlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, hâsılı tüm imkânlarımızla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Erdemliler toplumunun inşası için öğrencilerimize gereken ihtimamı gösterecek ve onların her alanda birer meşale olması için ihlasla çalışacağız.

Önceliğimiz Gençliğimizdir.

Önceliğimiz özellikle kültür sanat olmak üzere, bilimde, siyasette, felsefede, zanaat ve ticarette ahlaki kaideleri kılavuz edinecek müstakbel şahsiyet abidelerinin önünü açmak olacaktır. Gençliğimiz hususunda göstereceğimiz titizlik geleceğimizin de şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır. Taklit eden değil, düşünen, düşünerek tatbik eden, kültürel değerleriyle barışık, kendi toplumu ile çelişmeyen, bir ayağı bu topraklarda iken diğer ayağıyla da kıtaları dolaşan münevverlerin, mütefekkirlerin, bilim adamlarının, ilim irfan sahibi öncülerin yetiştirmesi için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Hayatımızı “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” diyen kutlu sözün doğrultusunda insanlığa ümit olacak nesillerin yetişmesine adayacağız.

Gücümüz Samimiyetimizdir

En büyük gücümüz samimiyetimizdir. Duamızı samimiyetimizle süslediğimiz ölçüde çalışmalarımızdaki bereket de artacaktır. Bereket sadece maddi artışla ilgili bir sonuç değildir. Manevi iklimimizin neşvü nema bulması da berekete dahildir. Mukaddes değerler çerçevesinde şekillenecek ruh ikliminin yeniden tesisi için; işlerimizin bereketi, çalışmalarımızın verimi ancak ve ancak ihlas ve samimiyette göstereceğimiz gayrette gizlidir. İşlerini hiçbir çıkar ummaksızın yapanlara, makam, mevki ve şöhret hevesine düşmeksizin mümin kardeşleri ile birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olanlara selam olsun.

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org