KİHMED ‘ den İŞ İMKANI

KİHMED – Assa Eğitim Danışmanlık İş Birliği ile Üyelerine yüksek gelirli İş İmkanı Sağlıyor.

PROTOKOL İMZALANDI.

Kocaeli ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan üyeleri ile geniş bir camiaya hitap eden Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİHMED) Kocaeli’ de faaliyet gösteren ve alanında başarısını ispat etmiş ASSA Eğitim ve Danışmanlık ile iş birliği yaparak üyelerine cazip fırsatlarla iş imkanı sağlıyor. KİHMED ve ASSA Eğitim Danışmanlık arasında imzalanan protokol ile KİHMED üyeleri, “Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Eğitimi” ni %10 indirimle alacaklar. Eğitim sonrası sertifikalarını alan KİHMED üyeleri, yasa gereği tehlikeli maddeler alanında faaliyet gösteren firmalara zorunlu hale getirilen “Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı” olarak 5 firmaya danışmanlık yapabilecek ve yüksek gelirli bir iş imkanına kavuşacaklar.

BU ALANDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR YASA GEREĞİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA

31 Mayıs tarihi itibariyle Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Eğitimi hizmeti vermeye başlayan ASSA Eğitim ve Danışmanlık; ülke genelinde çok yaygın olmayan bu eğitimi Türkiye’ nin köklü eğitim firmalarından İRİS Akademi ile birlikte yürütüyor. Bu eğitim Avrupa Birliği standartları kapsamında. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktadır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında eğitimler, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilmektedir.

ÜNİVERSİTE MEZUNU HERKES BU EĞİTİMİ ALABİLİR.

 Bu eğitimle birlikte çift taraflı bir yarardan söz etmek mümkündür. Hem firmaların güvenliği üst seviyeye çıkıyor hem de ülkemizdeki üniversite mezunu bütün herkese yeni bir iş kapısı haline geliyor. 4 yıllık herhangi bir bölümden mezun olan birçok kişi bu eğitimden yararlanabiliyor. Yurt dışında okuyup Türkiye’deki üniversiteleri denkliği olan kişilerde bu eğitimlere katılabilmektedir.

BU ALANDA İHTİYAÇ ÇOK FAZLA. 

Türkiye’deki firmalarda şuanda 18 bin uzman gerekmekteir. Her bir kişi de ortalama 5 firmaya bakabilmektedir. Kocaeli Gebze’de 391 firmanın tehlikeli madde faaliyet belgesi vardır. Bu sektör her geçen gün büyümeye devam ediyor. Şuanda tüm Türkiye’de bu alanda 800 tane uzman bulunmakta.  Eğitimde başarılı olanlar tehlikeli madde taşıyan depolayan ulaştıran her yerde çalışabilmektedir. Benzinliklerde de tehlikeli madde atıkları olan hastanelerde de çalışabilirler.   Eğitimlerden sonra başarılı olan ve daha sonra işe başlayan uzmanlar ortalama bir firmadan 2000 – 2500 TL ücret alabilmektedirler. Ve ayrıca bir uzman aynı anda 5 firmaya danışmanlık yapabilmektedir.

KİHMED olarak her daim mezun ve mensuplarımızla bir ve beraber, hayatın her alanında destek olmaya gayret ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda yeni bir iş imkanı sağlamak adına Türkiye’de henüz yaygın olmayan bir alanda; “Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı” alanında eğitim veren ASSA Eğitim ve Danışmanlık ile imzaladığımız protokol ile bu alanda kolayca iş imkanı bulabilecek olan üyelerimizin eğitim maliyetini hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu protokol ile eğitim ücretinde üyelerimize KİHMED’ e özel %10 indirim sağlayan ASSA Eğitim ve Danışmanlık kurumuna tekrar teşekkürlerimi sunuyoruz.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HAKKINDA DETAYLI BİLGİLENDİRME

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi  için eğitim detaylarımız aşağıda mevcuttur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Eğitimi

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi asgari 49 saattir ve eğitime devam zorunluluğu vardır.  Her Bir Eğitim Programı En Fazla 20 Kursiyerden Oluşmaktadır. Eğitimlerde Her Bir Ders Saatinin Süresi 50 Dakika Olacak Şekilde,  Günlük Ders Programı 3 Ders Saatinden Az, 7 Ders Saatinden Fazla Olamaz.


Sertifikaların Geçerliliği ve Yenilenmesi;

Sertifikanın 5 (beş) yıl geçerliliği vardır. Sertifikası olanlar, sertifikasının zamanı dolmadan son yılda sınava tekrar katılıp sınavı geçmesi durumunda sertifikası 5(beş) yıl daha geçerli sayılır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ‘na sertifikasını yenilemek için en fazla 4 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların yeniden eğitim almaları gerekir.

Temel Uygulamalı  Yangın söndürme katılım sertifikası (Bu belge sınavı kazandıktan sonra belgelendirme aşamasında Bakanlık tarafından istenmektedir. Temel Uygulamalı Yangın Söndürme eğitimine katıldığınıza dair belgenin aslını ya da noter onaylı suretini ibraz etmek durumundasınız. Temel Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimini Ücretsiz olarak kursiyerlerimize YÖK onaylı sertifika ile birlikte istihdam etmekteyiz.

TMGD SINAVI

ADR 1.8.3.12.4    Yazılı sınav 2 bölümden oluşur:

a) Sorular madde 1.8.3.11’deki listede bulunan konuları içeren en az 20 açık uçlu soru içermelidir. Çoktan seçmeli sorular da olabilir. Bu durumda iki çoktan seçmeli soru, bir açık uçlu soru olarak değerlendirilir. Bu konular içerisinde önem verilmesi gereken belirli konular aşağıda sıralanmıştır:

Genel koruyucu ve güvenlik önlemleri

Tehlikeli malların sınıflandırılması

Tankları, tank konteynerleri, tankerler, vb. kapsayan, genel ambalajlama hükümleri

Tehlike işaretleri ve etiketleri

Taşıma belgesindeki bilgiler

Elleçleme ve istifleme

Ekip, mesleki eğitim

Araç belgeler ve taşıma sertifikaları

Yazılı talimatlar

Taşıma teçhizatına ilişkin zorunluluklar

b) Adaylar madde 1.8.3.11’de belirtilen danışmanın görevlerini kapsayacak bir vaka incelemesi yaparak, bir danışmanda olması gereken özellikleri taşıdıklarını ispat etmelidir.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan TMGD sınavları 40 soruluk çoktan seçmeli test şeklinde uygulanmaktadır. 

TMGD İHTİYACI ;

Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlatacaktır.Haziran 2015 tarihine kadar yaklaşık 16 bin işletme Tehlikeli madde faaliyet belgesini almış olup halen TMFB belgeleri düzenlenmeye devam etmektedir. Haziran 2015 tarihine kadar da TMGD sınavlarında yaklaşık 1.500 kişi TMGD olmuştur. TMFB alan işletmelerin yaklaşık ½ sine “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Bunun için TMFB alan firmaların yaklaşık 10 bini Temmuz 2015 itibariyle TMGD istihdam etme veya danışmanlık almak zorunda kalacaktır. Her TMGD 5 hakkını kullanamayacağından dolayı hali hazırda mevcut TMGD sayısı yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte her geçen gün TMFB alan firma sayısının artması ve 2018 de muafiyetlikleri olan taşımacıların ve perakende satışı yapan akaryakıt, LPG istasyonlarının TMGD bulundurma zorunluluğunun başlamasıyla Türkiye’deki TMGD ihtiyacı 18 bin kişiye ulaşacaktır.

EĞİTİM MÜFREDATI ;

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

Hazırlanması Gereken Evraklar ( Kargo veya elden teslim edilmelidir )

**Vesikalık resim (2 adet )

**TMGD Başvuru Formu

**TMGD Eğitim Sözleşmesi

**Kimlik fotokopisi

**Diploma örneği (noter onaylı)

** Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilinir ) 

 

EĞİTİM ÜCRETLERİ ;

 

PEŞİN :  1500 TL ( KDV DAHİL )

VADELİ : 1800 TL ( KDV DAHİL )KİHMED ÜYELERİNE %10 İNDİRİM GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

HESAP BİLGİLERİ ;

 YAPI KREDİ ANKARA / OPERA ŞUBESİ

HESAP SAHİBİ : ARİF SERKAN AYDEMİR

İBAN NO : TR55 0006 7010 0000 0061 9674 61

İLETİŞİM

ADRES: YENİŞEHİR MAHALLESİ DEMOKRASİ BULVARI NO : 76 KAT : 3/4  İZMİT / KOCAELİ

GSM : 05340110026

TEL : 02623212767

www.assadanismanlik.com

 

 

ASSA Logo

 

 
Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org