KİHMED Sohbetlerimiz Başlıyor

KİHMED HUZUR SOHBETLERİ BAŞLIYOR…

İLMİ VE DİNİ KONULARIN ELE ALINACAĞI HUZUR SOHBETLERİMİZ BAŞLIYOR. 3 KASIM SALI SAAT: 19:00 DA SEKAPARK DERNEK MERKEZİMİZDE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YARD. DOÇ. DR. MEHMET ÇİÇEK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ TEFSİR SOHBETİMİZE TEŞRİFLERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Osmanlıda Huzur Sohbetleri

Osmanlı Devleti padişahlarının huzurunda belli sayıda âlimin sunumuyla gerçekleştirilen huzur dersleri, Ramazan ayına özgü olması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Zira Ramazan ayı İslamî terminolojide Kur’ ân ayı olarak geçmektedir.

Osmanlı padişahlarının huzurunda, Beydâvî’nin (ö. 685/1286) Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl adlı tefsiri esas alınarak yapılan tefsir dersleri, gerek sultanın karşısında/huzurunda yapılması ve gerekse Ramazan ayına özgü haliyle devlet ilmî teşkilatında resmiyet kazanması (1172/1758) sebebiyle “huzur dersleri” adıyla isimlendirilmiştir. Bu derslere huzur-ı hümâyûn dersleri de denilmiştir.

Osmanlı Padişahları, ilmi ortamı canlandırmak, kültürel gelişmeyi sağlamak ve iktidarlarının çeşitli kesimler katında desteklenmesini sağlamak vs. gibi nedenlerden dolayı huzurlarında ilmi toplantılar yapmak üzere bilginleri toplamak hatta özel hoca edinmek konularına büyük önem vermişlerdir.

Padişahtan sonra en önemli katılımcılar şüphesiz ki mukarrir ve muhataplardan oluşan âlimler grubudur. 1172/1758 yılında Sultan III. Mustafa’nın emriyle Osmanlı Devleti teşkilatında ilmi meclislerden biri olarak resmen kabul edilen huzur dersleri, 1342/1923 senesinde Osmanlı Devletinin yıkılışına, yani halifeliğin kaldırılmasına kadar, iki asra yaklaşan uzun bir zaman devam etmiştir.

YARD. DOÇ. DR. MEHMET ÇİÇEK KİMDİR ?

1975 yılında Üsküdar’da doğdu. 1985 yılında Altunizade İ.Ö.Okulunda bitirdi. 1986-1990 arası Sultanbeyli Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı. Bu süre zarfında Arapça üzerine dersler aldı. 1994’te Kadıköy İmam Hatip Lisesinden; 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Te’vil-Hermeneutik İlişkisi ve Tefsire Uygulanabilirliği” adıyla yüksek lisans tezini, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Molla Fenari ve Fazlur Rahman’ın Kur’an’a Yaklaşımları” adlı doktora tezini tamamladı.

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. oldu.
2015 yılında Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Tefsir Anabilim Dalın öğretim üyesi olarak atanan Çiçek, aynı yıl Doçent oldu.

Temel çalışma alanları tefsir usûlü ve metodu konularıdır. Özellikle müteahhirin dönemi Tefsir algısı, Osmanlı dönemi tefsir çalışmaları ve modern dönem tefsir problemleri konu başlıklarındandır.

Çiçek, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Tüm Mezun ve Mensuplarımız Davetlidir.

KİHMED Yönetim Kurulu.

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Resmi Web Sayfasıdır. Bütün Hakları Saklıdır.
Cedit Mah. Bulutlu Sok. No:9/7 İzmit / KOCAELİ • Tel: 0 262 321 02 320 / 324 16 71 • bilgi@kihmed.org